Tikslai

  • Padėti pedagogams ir su jaunimu dirbantiems asmenims ugdyti socialines ir emocines kompetencijas per mokymus, skirtus jaunų žmonių emocinio intelekto kompetencijoms ugdyti.
  • Suteikti jauniems žmonėms asmeninio tobulėjimo įgūdžių, kurie prisidėtų prie jų psichologinės gerovės ir padėtų sumažinti jaunimo nerimą ir (arba) depresijos sutrikimus.
  • Suteikti pedagogams ir su jaunimu dirbantiems asmenims žinių apie emocinio intelekto profilį (EIP) ir jo taikymą švietimo sistemoje.