Privatumo politika

Mūsų privatumo politika

Straipsnis. 13 Reglamentas ES BDAR 2016/679 

Asmens duomenys renkami ir tvarkomi pagal Reglamento (EB) Nr. ES reglamento 2016/679 13 straipsnį, siekiant užtikrinti, kad duomenys būtų tvarkomi nepažeidžiant žmonių teisių, pagrindinių laisvių ir orumo. 

Įvadas 

SvetainėjePROJEKTO PAVADINIMAS,rimtai vertiname jūsų privatumą ir esame įsipareigoję užtikrinti, kad jūsų asmens duomenys būtų saugomi pagal duomenų apsaugos įstatymus ir naudojami pagal jūsų lūkesčius. 

 

Šioje privatumo politikoje paaiškinama, kaip mūsų Asociacija naudoja iš jūsų surinktus asmens duomenis, kai naudojatės mūsų svetainėmis. 

 

Duomenų valdytojas 

 

KOORDINATORIAUS VARDAS IR PAVARDĖ, koordinatoriaus adresas, koordinatoriaus PVM 

Koordinatoriaus ir (arba) duomenų pareigūno telefono numeris, koordinatoriaus ir (arba) duomenų pareigūno el. pašto adresas 

 

Kaip renkame jūsų duomenis? 

 

Jūs tiesiogiai teikiatePROJEKTO PAVADINIMASsu dauguma mūsų renkamų duomenų. Duomenis renkame ir tvarkome, kai 

 • naršyti svetainėje; 
 • naudoti arba peržiūrėti mūsų svetainę per naršyklės slapuką; 
 • užpildykite kontaktinę formą skiltyje "Susisiekite su mumis (su hipersaitu)" puslapyje. 

 

Įprastai veikdamos IT sistemos ir programinės įrangos procedūros, naudojamos šiai svetainei eksploatuoti, gauna tam tikrus asmens duomenis, kurie perduodami naudojant interneto ryšio protokolus. 

Šiai duomenų kategorijai priskiriami naudotojų naudojamų kompiuterių ir galinių įrenginių IP adresai arba domenų pavadinimai, prašomų išteklių URI / URL (Uniform Resource Identifier / Locator) adresai, užklausos laikas, užklausos pateikimo serveriui metodas, atsakymo metu gauto failo dydis, skaitmeninis kodas, nurodantis serverio pateikto atsakymo būseną (sėkmingas, klaidingas ir t. t.), ir kiti parametrai, susiję su operacine sistema ir naudotojo kompiuterio aplinka. Per kontaktinę formą, esančią skiltyje "Susisiekite su mumis (su hipersaitu)" puslapyje renkame jūsų pateiktą asmeninę informaciją, pavyzdžiui, jūsų vardą, pavardę ir el. pašto adresą. Jūsų asmeninė informacija bus naudojama tik toliau nurodytais konkrečiais tikslais. 

 

Kokius duomenis renkame? 

 

Mūsų asociacija renka šiuos duomenis: 

 • Navigacijos duomenys 
 • Asmens duomenys - vardas, pavardė ir el. pašto adresas. 

 

Informacinės sistemos ir programinės įrangos procedūros, kuriomis remiamasi veikiant šiai svetainei, gauna asmens duomenis kaip standartinio veikimo dalį; tokių duomenų perdavimas yra neatsiejama interneto ryšio protokolų savybė. 

Tokia informacija nerenkama siekiant ją susieti su nustatytais duomenų subjektais, tačiau dėl savo pobūdžio ji gali leisti nustatyti naudotojo tapatybę po to, kai bus apdorota ir sugretinta su trečiųjų šalių turimais duomenimis. 

Į šią duomenų kategoriją įeina kompiuterių, iš kurių naudotojai jungiasi prie šios svetainės, IP adresai ir (arba) domenų pavadinimai, prašomų išteklių URI (Uniform Resource Identifier) adresai, užklausos laikas, metodas, kuriuo serveriui pateikta tam tikra užklausa, grąžinto failo dydis, skaitmeninis kodas, susijęs su serverio atsakymo būkle (sėkmingai atliktas, klaida ir pan.), ir kiti parametrai, susiję su naudotojo operacine sistema ir kompiuterio aplinka. 

 

 

 

 

Kaip naudosime jūsų duomenis? 

 

Šie neasmeniniai ir asmens duomenys, būtini norint naudotis žiniatinklio paslaugomis, tvarkomi šiais tikslais: 

 • gauti statistinę informaciją apie naudojimąsi paslaugomis (lankomiausi puslapiai, lankytojų skaičius pagal laiką ar dieną, geografinės kilmės sritys ir t. t.); 
 • patikrinti, ar siūlomos paslaugos veikia tinkamai. 
 • susisiekti su Lankytojais ir Naudotojais siunčiant bendruosius ar asmeninius su paslaugomis susijusius pranešimus ir reklaminius pranešimus. 
 • laikytis visų taikomų įstatymų ir kitų teisės aktų. 

 

Navigacijos duomenys naudojami tik anoniminei statistinei informacijai apie naudojimąsi svetaine išgauti ir jos veikimui patikrinti. 

Šie duomenys saugomi ne ilgiau kaip septynias dienas (išskyrus tuos atvejus, kai jų reikia teisminėms institucijoms nustatant nusikaltimus). 

 

Puslapio pertrauka 

 

 1. Išsami informacija apie asmens duomenų tvarkymą 

t pastraipao pritaikyti pagal į svetainę pridėtą įskiepį ir pagal priimančiąją platformą.  

 

 
Asmens duomenys renkami toliau nurodytais tikslais ir naudojantis toliau nurodytomis paslaugomis: 

 • Kontaktinė forma (įtai (su nuoroda) puslapis) 

Vartotojas, pildydamas kontaktinę formą su savo duomenimis, sutinka, kad tokie duomenys būtų naudojami atsakant į užklausas dėl informacijos, citatų ar kitais formos antraštėje nurodytais tikslais. 
Asmens duomenys: pavardė; el. paštas; vardas. 

 • Platformos ir prieglobos paslaugos 

Šios paslaugos skirtos pagrindiniams komponentams talpinti ir valdytiPAVADINIMAS PROJEKTASsvetainę, todėl šią svetainę galima pristatyti iš vienos platformos. Šios platformos suteikia Savininkui daugybę priemonių, pavyzdžiui, analitinių priemonių, skirtų naudotojų registracijai valdyti, komentarams ir duomenų bazei tvarkyti, elektroninei prekybai, mokėjimams apdoroti ir t. t. Naudojantis šiomis priemonėmis renkami ir tvarkomi asmens duomenys. 
PROJEKTO PAVADINIMASSvetainė talpinama "WordPress" (Worpress.org). 
"WordPress" (WordPress.org) - tai platforma, kuri leidžia mums kurti, valdyti ir talpinti šią svetainę. 
Tvarkomi asmens duomenys: įvairių tipų duomenys, kaip nurodyta paslaugos privatumo politikoje.: Privatumo politika. 

 

 

Kaip tvarkome jūsų duomenis? 

 

Su svetainės žiniatinklio paslaugomis susijusios procedūros atliekamosKOORDINATORIAUS VARDAS IR PAVARDĖbūstinėje ir juos tvarko tik įgalioti darbuotojai. 

Duomenys tvarkomi laikantis reglamento nuostatų ir galiojančių teisės aktų. 

Visi šioje svetainėje atliekami veiksmai bus atliekami tiek popierinėmis, tiek elektroninėmis ar telematinėmis priemonėmis, naudojant logiką, susijusią su tikslais, dėl kurių duomenys buvo surinkti, ir laikantis galiojančių saugumo standartų, siekiant tikslų, kurie kartais nurodomi pagal Reglamento (EB) Nr. 13, BDAR. 

 

Kokios yra jūsų teisės į duomenų apsaugą? 

 

Duomenų subjektas bet kuriuo metu gali pasinaudoti teise: 

 • prašyti patvirtinti, ar jų asmens duomenys yra, ar ne; 
 • gauti informaciją apie asmens duomenų tvarkymo tikslus, asmens duomenų kategorijas, gavėjus arba gavėjų kategorijas, kuriems asmens duomenys buvo arba bus perduoti, ir, jei įmanoma, laikotarpį, kurį duomenys bus saugomi. 
 • gauti duomenų ištaisymą arba ištrynimą. 
 • gauti duomenų tvarkymo apribojimą. 
 • užtikrinti duomenų perkeliamumą, t. y. gauti duomenis iš vieno duomenų valdytojo įprastai naudojamu struktūrizuotu formatu, kurį gali perskaityti automatinis prietaisas, ir netrukdomai perduoti juos kitam duomenų valdytojui. 
 • bet kuriuo metu nesutikti su duomenų tvarkymu, taip pat ir tuo atveju, kai duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. 
 • nesutikti su automatizuotu sprendimų priėmimo procesu, susijusiu su asmenimis, įskaitant profiliavimą. 
 • pateikti pretenziją Lenkijos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui. 

 

Jei norite pasinaudoti bet kuria iš šių teisių arba turite klausimų ar abejonių dėl bet kurio šio pranešimo aspekto ar to, kaip tvarkome jūsų duomenis, susisiekite su mumis raštu adresuKOORDINATORIAUS VARDAS IR PAVARDĖ, KOORDINATORIAUS ADRESAS arba rašykite komandai el. paštu KOORDINATORIAUS / DUOMENŲ VALDYTOJO EL. PAŠTO ADRESAS. 

 

Kas yra slapukai? 

 

Slapukai - tai tekstinis failas, patalpintas jūsų kompiuteryje, skirtas rinkti standartinę interneto žurnalo informaciją ir lankytojų elgsenos informaciją. Kai lankotės mūsų svetainėje, informaciją iš jūsų renkame automatiškai, naudodami slapukus ar panašias technologijas. 

Daugiau informacijos rasite svetainėje https://gdpr.eu/cookies/. 

 

Kokius slapukus naudojame? 

 

Mūsų svetainė naudoja: 

 • Techniniai slapukai 

 

Šie slapukai naudojami tik tam, kad būtų galima perduoti tam tikrą informaciją elektroninių ryšių tinklu arba kad informacinės paslaugos teikėjas galėtų teikti abonento ar naudotojo prašomas paslaugas. 

 

Kaip naudojame slapukus? 

 

Mūsų asociacija naudoja techninius slapukus, kad galėtume: 

 • Atlikti vidinį tyrimą, kaip galėtume patobulinti visiems naudotojams teikiamas paslaugas; 
 • įvertinti, kaip sąveikaujate su mūsų svetaine; 

 

Kaip valdyti slapukus 

 

Galite nustatyti, kad naršyklė nepriimtų slapukų, o slapukų reklaminiame skydelyje nurodoma, kaip pašalinti slapukus iš naršyklės. Tačiau kai kuriais atvejais dėl to gali neveikti kai kurios mūsų svetainės funkcijos. 

 

Kitų svetainių privatumo politika 

 

PROJEKTO PAVADINIMASsvetainėje yra nuorodų į kitas svetaines. Mūsų privatumo politika taikoma tik mūsų interneto svetainei, todėl, jei paspaudžiate nuorodą į kitą interneto svetainę, turėtumėte perskaityti jos privatumo politiką. 

 

Mūsų privatumo politikos pakeitimai 

 

Šį pranešimą nuolat peržiūrime. Bet kokie šio pranešimo pakeitimai bus skelbiamišiame puslapyjeir, jei reikia, pranešti jums el. paštu arba paštu, kad visada žinotumėte, kaip naudojame jūsų duomenis. 

 

Kaip su mumis susisiekti 

 

Jei turite kokių nors klausimų apie mūsų privatumo politiką, mūsų turimus jūsų duomenis arba norite pasinaudoti viena iš savo duomenų apsaugos teisių, nedvejodami susisiekite su mumis. 

Rašykite mums el. paštu: KOORDINATORIAUS / DUOMENŲ VALDYTOJO EL. PAŠTAS 

Arba rašykite mums adresu:KOORDINATORIAUS VARDAS IR PAVARDĖ, KOORDINATORIAUS ADRESAS