Политика за поверителност

Нашата политика за поверителност

Чл. 13 Регламент ЕС GDPR 2016/679 

Личните данни се събират и обработват в съответствие с чл. 13 от Регламент ЕС 2016/679, за да се гарантира, че обработването на данните се извършва в съответствие с правата, основните свободи и достойнството на хората. 

Въведение 

На адресИМЕ НА ПРОЕКТА,ние приемаме сериозно вашата поверителност и се ангажираме да гарантираме, че вашите лични данни са защитени в съответствие със законите за защита на данните и се използват в съответствие с вашите очаквания. 

 

Тази Политика за поверителност обяснява как нашата Асоциация използва личните данни, които събираме от вас, когато използвате нашите уебсайтове. 

 

Администратор на данни 

 

ИМЕ НА КООРДИНАТОРА, Адрес на координатора, ДДС на координатора 

Координатор/служител по данните Телефонен номер, Координатор/служител по данните Електронна поща 

 

Как събираме вашите данни? 

 

Вие директно предоставяте наИМЕ НА ПРОЕКТАс повечето от данните, които събираме. Ние събираме и обработваме данни, когато 

 • разгледайте сайта; 
 • използвате или разглеждате нашия уебсайт чрез "бисквитка" на браузъра; 
 • попълнете формуляра за контакт в "Свържете се с нас (с хипервръзка)" страница. 

 

По време на нормалното си функциониране ИТ системите и софтуерните процедури, използвани за функционирането на този сайт, получават някои лични данни, чието предаване е заложено в използването на интернет комуникационни протоколи. 

Тази категория данни включва IP адресите или имената на домейни на компютрите и терминалите, използвани от потребителите, адресите в URI / URL (Uniform Resource Identifier / Locator) на заявените ресурси, времето на заявката, метода, използван при подаване на заявката към сървъра, размера на получения в отговор файл, цифровия код, указващ състоянието на отговора, даден от сървъра (успешен, грешка и т.н.), и други параметри, свързани с операционната система и компютърната среда на потребителя. Чрез формуляра за контакт в раздел "Свържете се с нас (с хипервръзка)" страница, събираме лична информация, която ни предоставяте, като например вашето име, фамилия и имейл адрес. Вашата лична информация ще бъде използвана само за конкретните причини, посочени по-долу. 

 

Какви данни събираме? 

 

Нашата асоциация събира следните данни: 

 • Данни за навигацията 
 • Лични данни, които са име, фамилия и имейл адрес. 

 

Информационните системи и софтуерните процедури, на които се разчита за функционирането на този уебсайт, получават лични данни като част от стандартното си функциониране; предаването на такива данни е присъща характеристика на интернет комуникационните протоколи. 

Такава информация не се събира, за да се свърже с идентифицирани субекти на данни; поради самото си естество обаче тя може да позволи идентифицирането на потребителя, след като бъде обработена и съпоставена с данни, притежавани от трети страни. 

Тази категория данни включва IP адресите и/или имената на домейни на компютрите, използвани от потребителите, които се свързват с този уебсайт, адресите на URI (Uniform Resource Identifier) на заявените ресурси, времето на заявката, метода, използван за подаване на дадена заявка към сървъра, размера на върнатия файл, цифров код, свързан със състоянието на отговора на сървъра (успешно изпълнен, грешка и т.н.), и други параметри, свързани с операционната система и компютърната среда на потребителя. 

 

 

 

 

Как ще използваме вашите данни? 

 

Тези нелични и лични данни, необходими за използването на уеб услуги, се обработват за целите на: 

 • получаване на статистическа информация за използването на услугите (най-посещавани страници, брой посетители по време или ден, географски области на произход и др.); 
 • проверка на правилното функциониране на предлаганите услуги. 
 • да се свързваме с нашите Посетители и Потребители с общи или персонализирани известия, свързани с услугите, и рекламни съобщения. 
 • да спазва всички приложими закони и разпоредби. 

 

Данните за навигацията се използват само за извличане на анонимна статистическа информация за използването на уебсайта, както и за проверка на функционирането му. 

Тези данни не се съхраняват за повече от седем дни (с изключение на случаите, когато са необходими за разкриване на престъпления от съдебните органи). 

 

Прекъсване на страницата 

 

 1. Подробности за обработката на лични данни 

Параграф to адаптиране в зависимост от добавената към уебсайта приставка и в зависимост от платформата на хоста  

 

 
Личните данни се събират за следните цели и при използване на следните услуги: 

 • Форма за контакт (втова (с хипервръзка) страница) 

С попълването на формуляра за контакт със собствените си данни Потребителят дава съгласието си тези данни да бъдат използвани за целите на отговора на искания за информация, оферти или за други цели, посочени в заглавието на формуляра. 
Лични данни: фамилно име; имейл; име. 

 • Платформа и хостинг услуги 

Тези услуги са предназначени за хостинг и експлоатация на ключови компоненти наИМЕ НА ПРОЕКТЪТуебсайт, което дава възможност за предоставяне на този уебсайт от една платформа. Тези платформи предоставят на Собственика широк набор от инструменти, като например аналитични инструменти, за управление на регистрацията на потребителите, за управление на коментарите и базата данни, за електронна търговия, за обработка на плащания и др. Използването на тези инструменти е свързано със събирането и обработката на лични данни. 
ИМЕ НА ПРОЕКТАУебсайтът се хоства от WordPress (Worpress.org). 
WordPress (WordPress.org) е предоставена платформа, която ни позволява да разработваме, управляваме и хостваме този уебсайт. 
Обработвани лични данни: различни видове данни, както е посочено в политиката за поверителност на услугата.: Политика за поверителност. 

 

 

Как управляваме вашите данни? 

 

Процедурите, свързани с уеб услугите на уебсайта, се извършват вИМЕ НА КООРДИНАТОРАи се обработват само от оторизиран персонал. 

Данните се обработват в съответствие с разпоредбите на Регламента и действащото законодателство. 

Всички обработки, извършвани в рамките на този сайт, ще се извършват както на хартиен носител, така и с електронни или телематични инструменти, с логика, свързана с целите, за които са събрани данните, и в съответствие с действащите стандарти за сигурност, за целите, определени периодично съгласно чл. 13 ОТ ОРЗД. 

 

Какви са вашите права за защита на данните? 

 

По всяко време субектът на данните може да упражни правото си на: 

 • да поискат потвърждение за съществуването или несъществуването на техните лични данни; 
 • да получите информация за целите на обработката, категориите лични данни, получателите или категориите получатели, на които личните данни са били или ще бъдат съобщени, и, когато е възможно, за периода от време, за който ще се съхраняват данните. 
 • да поискате коригиране или изтриване на данните. 
 • получаване на ограничение на обработката. 
 • да се осигури преносимост на данните, т.е. да се получават от един администратор на данни в общоприет, структуриран формат, който може да бъде прочетен от автоматично устройство, и да се предават безпрепятствено на друг администратор на данни. 
 • да възразите срещу обработката по всяко време, включително в случай на обработка за целите на директния маркетинг. 
 • да възразите срещу автоматизиран процес на вземане на решения, свързани с физически лица, включително профилиране. 
 • да подадете жалба до надзорния орган за защита на данните в Полша. 

 

Ако желаете да упражните някое от тези права по-горе или имате въпроси или притеснения относно някой аспект на това известие или начина, по който обработваме вашите данни, моля, свържете се с нас писмено на адресИМЕ НА КООРДИНАТОРА, АДРЕС НА КООРДИНАТОРА или изпратете имейл до екипа на адрес КООРДИНАТОР/КОНТРОЛЬОР НА ДАННИ ИМЕЙЛ. 

 

Какво представляват бисквитките? 

 

Бисквитките са текстови файлове, които се поставят на компютъра ви, за да събират стандартна информация за интернет регистъра и информация за поведението на посетителите. Когато посещавате нашия уебсайт, ние събираме информация от вас автоматично чрез бисквитки или подобни технологии. 

За допълнителна информация посетете https://gdpr.eu/cookies/ 

 

Какви бисквитки използваме? 

 

Нашият уебсайт използва: 

 • Технически бисквитки 

 

Тези "бисквитки" се използват единствено с цел предаване на определена информация по електронна съобщителна мрежа или като строго необходими за доставчика на информационна услуга за предоставяне на услуги, изрично заявени от абоната или потребителя. 

 

Как използваме бисквитки? 

 

Нашата асоциация използва технически бисквитки, за да можем: 

 • Извършване на вътрешно проучване за това как можем да подобрим услугите, които предоставяме на всички наши потребители; 
 • оценка на начина, по който взаимодействате с нашия уебсайт; 

 

Как да управлявате бисквитките 

 

Можете да настроите браузъра си да не приема "бисквитки", а банерът за "бисквитки" ви казва как да премахнете "бисквитките" от браузъра си. В някои случаи обаче някои от функциите на нашия уебсайт може да не функционират в резултат на това. 

 

Политика за поверителност на други уебсайтове 

 

ИМЕ НА ПРОЕКТАуебсайтът съдържа връзки към други уебсайтове. Нашата политика за поверителност се отнася само за нашия уебсайт, така че ако кликнете върху връзка към друг уебсайт, трябва да прочетете неговата политика за поверителност. 

 

Промени в нашата Политика за поверителност 

 

Ние редовно преразглеждаме това уведомление. Всички промени в това известие ще бъдат публикуванив тази страницаи, когато е уместно, да бъдете уведомени по имейл или по пощата, за да сте наясно как използваме вашите данни по всяко време. 

 

Как да се свържете с нас 

 

Ако имате някакви въпроси относно нашата Политика за поверителност, данните, които съхраняваме за вас, или искате да упражните някое от правата си за защита на данните, моля, не се колебайте да се свържете с нас. 

Изпратете ни имейл на адрес: КООРДИНАТОР/КОНТРОЛЕР НА ДАННИ ИМЕЙЛ 

Или ни пишете на:ИМЕ НА КООРДИНАТОРА, АДРЕС НА КООРДИНАТОРА