Цели

  • Подпомагане на преподавателите и младежките работници в развитието на социални и емоционални компетентности чрез обучение за насърчаване на компетентностите за емоционална интелигентност у младите хора.
  • Да предостави на младите хора умения за личностно развитие, които ще допринесат за тяхното психологическо благополучие и ще помогнат за намаляване на тревожността и/или депресивното разстройство сред младите хора.
  • Да предостави на преподавателите и младежките работници знания относно профила на емоционалната интелигентност (ПЕС) и неговото приложение в образователната система.