Cíle

  • Podporovat pedagogy a pracovníky s mládeží v rozvoji sociálních a emočních kompetencí prostřednictvím školení na podporu kompetencí emoční inteligence u mladých lidí.
  • Poskytnout mladým lidem dovednosti osobního rozvoje, které přispějí k jejich psychické pohodě a pomohou snížit úzkostné a/nebo depresivní poruchy mladých lidí.
  • Poskytnout pedagogům a pracovníkům s mládeží znalosti o profilu emoční inteligence (EIP) a jeho využití ve vzdělávacím systému.