O projektu

HUMANITY se bude zabývat touto problematikou nejprve u osob odpovědných za vzdělávání mládeže a poté se zaměří na poskytování nástrojů a podpory pedagogům, pracovníkům s mládeží a podpůrnému personálu, které potřebují k podpoře EIP mezi mladými lidmi. Kromě toho budou účastníci školení schopni prostřednictvím systémového myšlení vytvářet souvislosti mezi různými situacemi každodenního života, pochopit univerzální sociální pravidla a dynamiku, které jsou základem jejich vývoje, a mít určité obecné porozumění tomu, jak se vyvíjejí sociální vztahy. Kombinace těchto dvou různých disciplín (emoční inteligence a systémového myšlení), které mají mnoho společných bodů, jež je třeba objevit a na nichž je možné stavět, je jedním z nejdůležitějších inovativních aspektů projektu. Partneři se také zabývají EI s inovativním přístupem, protože:

1) Mají v úmyslu zajistit školení pro pedagogy, pracovníky s mládeží a vychovatele, aby podpořili EIP jak pro dospělé, kteří čelí výzvám, tak pro pedagogy. Uplatňují přístup "360 stupňů", v němž se mohou setkávat cesty.

2) Mají v úmyslu podpořit EIP mezi mladými lidmi (ve věku 15-24 let), aby se zvýšil jejich emocionální rozvoj. Za tímto účelem hodlají partneři školit a podporovat pedagogy a pracovníky s mládeží, kteří jsou s nimi v každodenním přímém kontaktu.

3) Jejich cílem je podporovat komunitní přístup zapojením pedagogů i žáků do celého vzdělávacího programu.

4) Budou také vytvářet materiály citlivé k rozmanitosti (kulturní, socioekonomické a v rámci intraindividuálního fungování): se zaměřením na ohroženou mládež, nízkou socioekonomickou úroveň jejího zázemí nebo znevýhodněné prostředí.

5) Nové otázky související s Agendou 2030 budou rovněž začleněny do řešených dimenzí a do vyvíjených praktických činností.