HUMANITY je partnerství v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže, jehož cílem je poskytovat nástroje pedagogům, pracovníkům s mládeží, vedoucím pracovníkům ve vzdělávání a podpůrnému personálu, které podporují posílení postavení mladých lidí (ve věku 15-24 let), aby porozuměli emocím jako prostředku informací, které jsou užitečné pro pozitivní rozvoj mládeže, spojené s úspěšnou adaptací, sociální integrací a blahobytem. S cílem podpořit rozvoj dovedností mladých lidí v oblasti EIP v rámci vzdělávacího systému hodlají partneři vytvořit vzdělávací materiály s využitím digitálních dovedností a rozvíjet kompetence pedagogů/pracovníků s mládeží.

Naši partneři