İNSANLIK Eğitim, öğretim ve gençlik alanında, eğitimcilere, gençlik çalışanlarına, eğitim liderlerine ve destek personeline araçlar sağlamayı amaçlayan, duyguları olumlu gençlik gelişiminde yararlı olan, başarılı adaptasyon, sosyal entegrasyon ve refahla bağlantılı bir bilgi aracı olarak anlamak için gençlerin (15-24 yaş) güçlendirilmesini destekleyen bir Ortaklıktır. Gençlerin EIP becerilerinin eğitim sistemi içinde geliştirilmesini teşvik etmek amacıyla ortaklar, dijital becerileri kullanarak eğitim materyalleri geliştirmeyi ve eğitimcilerin/gençlik çalışanlarının yeterliliklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Ortaklarımız