Hedefler

  • Gençlerde duygusal zeka yetkinliklerini geliştirmeye yönelik eğitimler yoluyla eğitimcileri ve gençlik çalışanlarını sosyal ve duygusal yetkinliklerini geliştirmede desteklemek
  • Gençlere psikolojik esenliklerine katkıda bulunacak ve gençlik kaygısını ve/veya depresif bozukluğu azaltmaya yardımcı olacak kişisel gelişim becerileri kazandırmak
  • Eğitimcilere ve gençlik çalışanlarına Duygusal Zeka Profili (DZP) ve bunun eğitim sistemindeki uygulamaları hakkında bilgi sağlamak