Sonuçlar

İnteraktif Öğrenme Senaryoları Eğitimciler ve gençlik çalışanları için özdenetim, duygusal farkındalık ve kişilerarası problem çözme becerilerinin geliştirilmesini kolaylaştırmak üzere tasarlanmıştır.

Kapsamlı bir müfredat Gençlerin (15-24 yaş) kapsayıcılığını, sosyal uyumunu, öğrenmesini ve refahını teşvik etmek.

Yeni bir eği̇ti̇m formati Eğitimciler, gençlik çalışanları, eğitim liderleri ve destek personeli için müfredatın öğrenciler için nasıl uygulanacağı konusunda.