Rezultatai

Interaktyvūs mokymosi scenarijai skirtos pedagogams ir su jaunimu dirbantiems asmenims, kurios padeda ugdyti savikontrolę, emocinį sąmoningumą ir tarpasmeninių problemų sprendimo įgūdžius.

Išsamus mokymo programa skatinti jaunimo (15-24 metų amžiaus) įtrauktį, socialinę sanglaudą, mokymąsi ir gerovę.

Naujas mokymų formatas pedagogams, su jaunimu dirbantiems asmenims, švietimo vadovams ir pagalbiniam personalui apie tai, kaip įgyvendinti mokinio mokymo programą.