ŽMONIŠKUMAS tai partnerystė švietimo, mokymo ir jaunimo reikalų srityje, kurios tikslas - teikti priemones pedagogams, su jaunimu dirbantiems asmenims, švietimo vadovams ir pagalbiniam personalui, remiant jaunų žmonių (15-24 metų amžiaus) įgalinimą suprasti emocijas kaip informacijos priemonę, naudingą pozityviam jaunimo vystymuisi, susijusiam su sėkminga adaptacija, socialine integracija ir gerove. Siekdami skatinti jaunų žmonių EIP įgūdžių ugdymą švietimo sistemoje, partneriai ketina kurti mokomąją medžiagą, pasitelkdami skaitmeninius įgūdžius, ir ugdyti pedagogų / jaunimo darbuotojų kompetencijas.

Mūsų partneriai