ЧОВЕЧЕСТВО е партньорство в областта на образованието, обучението и младежта, което има за цел да предостави инструменти на преподаватели, младежки работници, образователни лидери и помощен персонал, подкрепящи овластяването на младите хора (15-24 години), за да разберат емоциите като средство за информация, което е полезно за положителното развитие на младежта, свързано с успешната адаптация, социалната интеграция и благосъстоянието. За да насърчат развитието на уменията на младите хора за ЕПИ в рамките на образователната система, партньорите възнамеряват да разработят образователни материали, използвайки цифрови умения, и да развият компетенциите на преподавателите/младежките работници.

Нашите партньори