Събития и новини

На 1.07.2024 г. в Литва ще се проведе обучение, в което ще бъдат включени младежки работници на възраст 15-24 години и служители на партньорски организации.На това обучение ще присъстват участници от всички партньорски държави.

Всяка организация ще организира национална конференция с 30 участници на 01.09.2024 г., като участниците ще имат следния профил

  • Преподаватели/работници с младежи
  • НПО и сдружения, работещи с млади хора;
  • Образователни структури;
  • Местна преса