Резултати

Интерактивни учебни сценарии за педагози и младежки работници, които са предназначени да улеснят развитието на самоконтрол, емоционална осъзнатост и умения за решаване на междуличностни проблеми.

Изчерпателен учебна програма насърчаване на приобщаването, социалното сближаване, обучението и благосъстоянието на младежите (на възраст 15-24 години).

Нов формат на обучението за преподаватели, младежки работници, образователни лидери и помощен персонал за това как да прилагат учебната програма за ученици.