Výsledky

Interaktivní výukové scénáře pro pedagogy a pracovníky s mládeží, které mají usnadnit rozvoj sebekontroly, emočního uvědomění a dovednosti řešit mezilidské problémy.

Komplexní kurikulum podporovat začlenění, sociální soudržnost, vzdělávání a dobré životní podmínky mladých lidí (ve věku 15-24 let).

Nový formát školení pro pedagogy, pracovníky s mládeží, vedoucí pracovníky ve vzdělávání a podpůrný personál o tom, jak realizovat učební plán pro studenty.