Ortaklar

Dernek, Çek Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Çek yasalarına göre tüzel kişiliğe sahip diğer ülkelerde faaliyet gösteren, kâr amacı gütmeyen gönüllü bir kuruluştur. Kuruluş, siyasi, sosyal, dini veya diğer yönelimlere bakılmaksızın tüm kişi ve kurumlara açıktır. Uluslararası Eğitim Merkezi GEMS 2011 yılında gençlere uluslararası deneyim kazandırmak amacıyla kurulmuştur ve sloganımız şudur: "Okulda ders alırsınız, sonra sınav olursunuz. Hayatta ise önce sınav, sonra ders alırsınız." IEC GEMS, sosyal olarak dezavantajlı geçmişten gelen gençlere ve kurum bakımından gelenlere özel destek vererek, herhangi bir ayrım gözetmeksizin tüm gençlere ve ayrıca gençlik çalışanlarına ve öğretmenlere açıktır. IEC GEMS, Anna Lindh Vakfı üyesi ve Youth4media ağının bir üyesidir. Kuruluşun merkezi Prag'dadır ancak kırsal bölgelerdeki kuruluşlarla bölgesel ve ulusal düzeyde işbirliği yapmaktadır.

Sistem Dinamiği Derneği İtalya Şubesi (aşağıda "Dernek" olarak adlandırılacaktır), uluslararası Sistem Dinamiği Derneği'nin (aşağıda "Dernek" olarak adlandırılacaktır) İtalya şubesi olma fikriyle ve Dernek tarafından sistem düşüncesi yaklaşımının ve sistem dinamiği metodolojisinin ulusal düzeyde yaygınlaştırılması ve tanıtılması için yürütülen tüm faaliyetleri desteklemek amacıyla kurulmuştur. Dernek, Sistem Dinamiği ile çeşitli şekillerde ilgilenen bir grup uzman, danışman ve girişimciden oluşmaktadır:

  • Hem ulusal hem de Avrupa düzeyinde diğer ilgili dernekler ve çalışma gruplarıyla ve aynı zamanda diğer disiplinlerle ilgili bilimsel organlar ve derneklerle etkileşim kurmak ve resmi ve operasyonel bağlantılar kurmak;
  • Sistem Dinamiği metodolojisi ve benzer ve/veya alternatif yaklaşımların uzmanları arasında bilgi ve deneyim alışverişini teşvik etmek amacıyla seminerler, çalıştaylar, konferanslar ve diğer araştırma, çalışma ve eğitim girişimlerinin gerçekleştirilmesini teşvik etmek.
  • Özellikle sosyal sorunların, çevrenin, sosyo-ekonomik ve kültürel gelişimin incelenmesi ve analizine atıfta bulunarak modern toplumu iyileştirmeyi amaçlayan projelerle bölgesel, ulusal ve Avrupa fon tekliflerine katılım;
  • Örgütsel ve sosyal değişimle ilgili politikaların / stratejilerin incelenmesi, tasarlanması, etkilerinin analizi ve değerlendirilmesi, edinilen deneyimlerin ve zaman içinde olgunlaşanların metodolojinin tüm uygulayıcıları arasında paylaşılması Şu anda SYDIC, İtalya'nın her yerinden ve yurtdışından 50'den fazla İtalyan ortak ve resmi olarak ilişkili olmayan 200'den fazla üyeye sahiptir.

Bunların arasında İtalyan akademik ve bilimsel camiasının (Roma, Milano, Bologna, Torino, Napoli, Cenova, Floransa ve Palermo'daki Araştırma Merkezleri ve Üniversiteler) mühendislik ve işletme yönetiminden sosyal ve doğa bilimlerine kadar uzanan bilgi ve becerilere sahip çok sayıda önde gelen akademisyeni bulunmaktadır.

AKTYVISTAI Derneği 2013 yılında kurulmuştur ve merkezi Litvanya'nın Kaunas kentindedir. Son yıllarda dernek, sürdürülebilir kalkınma fikirlerini yaymak ve kültürlerarası öğrenme ve kişisel gelişim için bir araç olarak yaygın eğitimi teşvik etmek amacıyla ağırlıklı olarak gençlik gelişimini, gençlerin hareketliliğini ve aktif katılımı teşvik etti. Kuruluşun tutumu AKTİF, POZİTİF ve HAYATTAN KEYİF ALAN olmayı içermektedir.
AKTYVISTAI'nin amacı, üyelerinin fikirlerini uygulamak için beceri ve deneyimlerini özgürce kullanmalarına izin verecek şekilde tüm eylemleri koordine etmektir. İnsanların kendilerini motive ve birlik içinde hissetmelerini ve etkinliklere, eğitimlere ve diğer faaliyetlere katılmalarını desteklemektedir.

NEST Berlin, sosyal değişim için bir etki yaratmak amacıyla uluslararası projeleri teşvik eden ve yürüten bir şemsiye kuruluştur. Ağ ortaklarımızla birlikte, proje tasarımından araştırma ve uygulamaya kadar Avrupa projeleri için bir merkez işlevi görerek yetişkinleri ve gençleri destekliyoruz. Bu nedenle NEST, Erasmus+'nın tüm sektörlerinde (Gençlik, Yetişkin, Mesleki Eğitim ve Öğretim, Okullar, Spor) ve H2020, AMIF ve EuropeAid'de uluslararası projelerin tasarımı ve yönetiminde güçlü bir şekilde yer almaktadır. Ayrıca, Avrupa Dayanışma Birliği ve diğer uluslararası gençlik programları aracılığıyla gönüllülük faaliyetleri için güvenilir bir kuruluş olarak NEST, Avrupa ve Afrika'nın her yerinden gençleri düzenli olarak göndermekte ve kabul etmektedir.

Association Mundus Bulgaria, Associacion Mundus (ES) ile ağ içinde çalışan bir kuruluştur. Mundus Bulgaria, ekibinin faaliyetlerini sınır ötesine genişletme ihtiyacını hissetmesi ve AB değer ve ilkelerini daha fazla sayıda bireysel öğrenci arasında daha iyi yaymanın yanı sıra toplumun refahı için çalışma çabalarını pekiştirecek şekilde yeni bir yapının oluşturulmasını üstlenmeye karar vermesi üzerine kurulmuştur. Amaç aynı zamanda ağdaki çalışmaları genişletmek ve paylaştıkları aynı yurttaşlık değerlerini her tarafa yaymak için farklı ülkelerden çok sayıda kuruluşu dahil etmektir.

Kadın ve Genç Girişimcilik Merkezi Derneği, Mart 2008'de kurulmuş, 13 yıldır faaliyet gösteren, kar amacı gütmeyen, gençlerin güçlendirilmesi, insan hakları, girişimcilik, tarım, turizm, kadın, demokrasi, farklı gelenek ve kültürler hakkında bilgi edinmelerine yardımcı olmak, hoşgörü ve kabullerini geliştirmek yoluyla farklı geçmişlere sahip insanlar arasında barış ve entegrasyonu teşvik etmeyi amaçlayan bir kuruluştur. Faaliyetler: Çeşitli sektörlerde merkezi olmayan işbirliği: Yerel-bölgesel-ulusal demokrasi, çevre, girişimciliğin öğrenilmesi, yerel ekonomik kalkınma, sosyal bakım, sosyal içerme, eğitim, kültürel faaliyetler, kadınlara, gençlere ve insan haklarının korunmasına özel önem verilmesi - Aile içi şiddetle mücadele için yerel-bölgesel-ulusal girişimlere destek ve yardım - Yerel-bölgesel-ulusal topluluklarda insan hakları, kadınların siyasete erkeklerle eşit katılımı ve Avrupa entegrasyonlarının teşviki konusunda bilinçlendirme faaliyetleri - Arabuluculuk faaliyetleri ve yerel düzeyde aktif sivil toplumun oluşturulmasına destek - Toplumun koşulları ve sosyal ihtiyaçlarla ilgili belgelerin araştırılması, analizi ve yayınlanması.